فرم نظر سنجی دانش آموزان - سال تحصیلی 93-92

دانش آموز عزیز

یکی از راههای بالا بردن کیفیت مدرسه جمع آوری نظرات دانش آموزانی است که در آن مدرسه درس می خوانند لطفاً سوالات چهار گزینه ای را انتخاب  نمایید و در سوالات باز آنچه را لازم می دانید بنویسید

مفهوم گزینه ها

متوسط:موضوع در حد انتظارات عادی انجام می شود عالی:موضوع به بهترین وجه ممکن انجام می شود
 ضعیف : موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد خوب:موضوع مورد توجه است و برای انجام صحیح آن تلاش می شود
   
: نام واحد  
: نام مدرسه  
: پایه
   
ضعیف متوسط خوب عالی موضوع ردیف
اخلاق و رفتار مدیر مدرسه با دانش آموزان
اخلاق و رفتار معاون مدرسه با دانش آموزان
اخلاق و رفتار معلمان و مربیان مدرسه با دانش آموزان
رعایت عدالت بین دانش آموزان و پرهیز از تبعیض
برقراری روابط دوستانه و محبت آمیز با دانش آموزان
نحوه تشویق و تنبیه دانش آموزان
آموزش های مذهبی و برنامه های تربیتی مدرسه
اقامه نماز و برگزاری نماز جماعت
برنامه های آموزشی و تلاش برای  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
علمی  نحوه برگزاری اردوهای 10
ورزشی 
تفریحی 
مذهبی 
میزان استفاده دانش آموزان از کتابخانه 11 
علاقمند نمودن دانش آموزان به مطالعه 12 
ایجاد انگیزه به انجام کارهای عملی ، کارگاهی و آزمایشگاهی در مدرسه 13 
چگونگی ارائه تکالیف درسی در منزل و رسیدگی به آنها 14 
برقراری نظم و ترتیب در امور مدرسه 15 
میزان جلب همکاری دانش آموزان در اداره امور مدرسه 16 
رسیدگی به مشکلات دانش آموزان 17 
رعایت بهداشت و نظافت عمومی مدرسه 18 
ایجاد محیط صمیمی و آرام در مدرسه 19 
استفاده از معلمان توانمند و مجرب در تدریس 20 
نحوه برگزاری کلاسهای تقویتی درسی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی 21 
مهمترین نقاط قوت مدرسه 22 
مهمترین نقاط ضعف مدرسه 23 
بهترین معلم ها یا مربیان را با ذکر دلیل نام ببرید 24 
اگر شما مدیر مدرسه بودید برای بهبود مدرسه چه کارهایی را انجام می دادید؟ 25 
  در صورت تمایلEmailآدرس